Follow us
   

BİLET ALMAQ (GANJLIK MALL)

Film:
Tarix:
Seans:
Bilet sayı:
119 Tel.: 012 499 89 88

28.04.2017

Перестрелка18:40Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)18:45Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Tatlım Tatlım18:50Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог19:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Hozu19:30Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка19:40PlatinumBİLET ALMAQ
Секретный агент19:50Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti20:35Zal №5BİLET ALMAQ
SuperAlibi21:00Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог21:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Hozu21:10Zal 4BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)21:30Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Секретный агент21:35PlatinumBİLET ALMAQ
Stalinin Başı22:00Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Секретный агент22:50Zal 4BİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti22:50Zal №5BİLET ALMAQ
Nazlı23:00Zal №6BİLET ALMAQ
SuperAlibi23:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Форсаж 823:45PlatinumBİLET ALMAQ
Nazlı23:55Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)00:15Dolby AtmosBİLET ALMAQ
SuperAlibi00:40Zal №6BİLET ALMAQ
Секретный агент01:00Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка01:05Zal №5BİLET ALMAQ
Stalinin Başı01:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ


29.04.2017

Nazlı10:20Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Перестрелка10:25Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)10:30Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Рок Дог10:50PlatinumBİLET ALMAQ
Hozu10:50Zal 4BİLET ALMAQ
SuperAlibi11:00Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог11:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Nazlı12:00Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Перестрелка12:20Zal №5BİLET ALMAQ
Рок Дог12:30Zal 4BİLET ALMAQ
Секретный агент12:50PlatinumBİLET ALMAQ
Секретный агент13:00Zal №6BİLET ALMAQ
Stalinin Başı13:10Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)13:15Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Nazlı13:40Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti14:15Zal №5BİLET ALMAQ
Hozu14:30Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка15:00PlatinumBİLET ALMAQ
Рок Дог15:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
SuperAlibi15:10Zal №6BİLET ALMAQ
İstanbul Kırmızısı15:20Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)16:00Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Hozu16:10Zal 4BİLET ALMAQ
Секретный агент16:30Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 816:55PlatinumBİLET ALMAQ
Рок Дог17:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Nazlı17:10Zal №6BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:35Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Hozu17:50Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка18:40Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)18:45Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Tatlım Tatlım18:50Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог19:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Hozu19:30Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка19:40PlatinumBİLET ALMAQ
Секретный агент19:50Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti20:35Zal №5BİLET ALMAQ
SuperAlibi21:00Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог21:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Hozu21:10Zal 4BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)21:30Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Секретный агент21:35PlatinumBİLET ALMAQ
Stalinin Başı22:00Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Секретный агент22:50Zal 4BİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti22:50Zal №5BİLET ALMAQ
Nazlı23:00Zal №6BİLET ALMAQ
SuperAlibi23:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Форсаж 823:45PlatinumBİLET ALMAQ
Nazlı23:55Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)00:15Dolby AtmosBİLET ALMAQ
SuperAlibi00:40Zal №6BİLET ALMAQ
Секретный агент01:00Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка01:05Zal №5BİLET ALMAQ
Stalinin Başı01:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ


30.04.2017

Nazlı10:20Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Перестрелка10:25Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)10:30Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Рок Дог10:50PlatinumBİLET ALMAQ
Hozu10:50Zal 4BİLET ALMAQ
SuperAlibi11:00Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог11:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Nazlı12:00Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Перестрелка12:20Zal №5BİLET ALMAQ
Рок Дог12:30Zal 4BİLET ALMAQ
Секретный агент12:50PlatinumBİLET ALMAQ
Секретный агент13:00Zal №6BİLET ALMAQ
Stalinin Başı13:10Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)13:15Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Nazlı13:40Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti14:15Zal №5BİLET ALMAQ
Hozu14:30Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка15:00PlatinumBİLET ALMAQ
Рок Дог15:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
SuperAlibi15:10Zal №6BİLET ALMAQ
İstanbul Kırmızısı15:20Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)16:00Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Hozu16:10Zal 4BİLET ALMAQ
Секретный агент16:30Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 816:55PlatinumBİLET ALMAQ
Рок Дог17:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Nazlı17:10Zal №6BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:35Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Hozu17:50Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка18:40Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)18:45Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Tatlım Tatlım18:50Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог19:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Hozu19:30Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка19:40PlatinumBİLET ALMAQ
Секретный агент19:50Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti20:35Zal №5BİLET ALMAQ
SuperAlibi21:00Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог21:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Hozu21:10Zal 4BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)21:30Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Секретный агент21:35PlatinumBİLET ALMAQ
Stalinin Başı22:00Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Секретный агент22:50Zal 4BİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti22:50Zal №5BİLET ALMAQ
Nazlı23:00Zal №6BİLET ALMAQ
SuperAlibi23:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Форсаж 823:45PlatinumBİLET ALMAQ
Nazlı23:55Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)00:15Dolby AtmosBİLET ALMAQ
SuperAlibi00:40Zal №6BİLET ALMAQ
Секретный агент01:00Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка01:05Zal №5BİLET ALMAQ
Stalinin Başı01:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ


01.05.2017

Nazlı10:20Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Перестрелка10:25Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)10:30Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Рок Дог10:50PlatinumBİLET ALMAQ
Hozu10:50Zal 4BİLET ALMAQ
SuperAlibi11:00Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог11:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Nazlı12:00Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Перестрелка12:20Zal №5BİLET ALMAQ
Рок Дог12:30Zal 4BİLET ALMAQ
Секретный агент12:50PlatinumBİLET ALMAQ
Секретный агент13:00Zal №6BİLET ALMAQ
Stalinin Başı13:10Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)13:15Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Nazlı13:40Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti14:15Zal №5BİLET ALMAQ
Hozu14:30Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка15:00PlatinumBİLET ALMAQ
Рок Дог15:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
SuperAlibi15:10Zal №6BİLET ALMAQ
İstanbul Kırmızısı15:20Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)16:00Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Hozu16:10Zal 4BİLET ALMAQ
Секретный агент16:30Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 816:55PlatinumBİLET ALMAQ
Рок Дог17:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Nazlı17:10Zal №6BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:35Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Hozu17:50Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка18:40Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)18:45Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Tatlım Tatlım18:50Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог19:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Hozu19:30Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка19:40PlatinumBİLET ALMAQ
Секретный агент19:50Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti20:35Zal №5BİLET ALMAQ
SuperAlibi21:00Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог21:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Hozu21:10Zal 4BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)21:30Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Секретный агент21:35PlatinumBİLET ALMAQ
Stalinin Başı22:00Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Секретный агент22:50Zal 4BİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti22:50Zal №5BİLET ALMAQ
Nazlı23:00Zal №6BİLET ALMAQ
SuperAlibi23:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Форсаж 823:45PlatinumBİLET ALMAQ
Nazlı23:55Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)00:15Dolby AtmosBİLET ALMAQ
SuperAlibi00:40Zal №6BİLET ALMAQ
Секретный агент01:00Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка01:05Zal №5BİLET ALMAQ
Stalinin Başı01:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ


02.05.2017

Nazlı10:20Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Перестрелка10:25Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)10:30Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Рок Дог10:50PlatinumBİLET ALMAQ
Hozu10:50Zal 4BİLET ALMAQ
SuperAlibi11:00Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог11:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Nazlı12:00Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Перестрелка12:20Zal №5BİLET ALMAQ
Рок Дог12:30Zal 4BİLET ALMAQ
Секретный агент12:50PlatinumBİLET ALMAQ
Секретный агент13:00Zal №6BİLET ALMAQ
Stalinin Başı13:10Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)13:15Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Nazlı13:40Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti14:15Zal №5BİLET ALMAQ
Hozu14:30Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка15:00PlatinumBİLET ALMAQ
Рок Дог15:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
SuperAlibi15:10Zal №6BİLET ALMAQ
İstanbul Kırmızısı15:20Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)16:00Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Hozu16:10Zal 4BİLET ALMAQ
Секретный агент16:30Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 816:55PlatinumBİLET ALMAQ
Рок Дог17:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Nazlı17:10Zal №6BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:35Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Hozu17:50Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка18:40Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)18:45Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Tatlım Tatlım18:50Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог19:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Hozu19:30Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка19:40PlatinumBİLET ALMAQ
Секретный агент19:50Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti20:35Zal №5BİLET ALMAQ
SuperAlibi21:00Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог21:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Hozu21:10Zal 4BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)21:30Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Секретный агент21:35PlatinumBİLET ALMAQ
Stalinin Başı22:00Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Секретный агент22:50Zal 4BİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti22:50Zal №5BİLET ALMAQ
Nazlı23:00Zal №6BİLET ALMAQ
SuperAlibi23:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Форсаж 823:45PlatinumBİLET ALMAQ
Nazlı23:55Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)00:15Dolby AtmosBİLET ALMAQ
SuperAlibi00:40Zal №6BİLET ALMAQ
Секретный агент01:00Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка01:05Zal №5BİLET ALMAQ
Stalinin Başı01:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ


03.05.2017

Nazlı10:20Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Перестрелка10:25Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)10:30Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Рок Дог10:50PlatinumBİLET ALMAQ
Hozu10:50Zal 4BİLET ALMAQ
SuperAlibi11:00Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог11:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Nazlı12:00Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Перестрелка12:20Zal №5BİLET ALMAQ
Рок Дог12:30Zal 4BİLET ALMAQ
Секретный агент12:50PlatinumBİLET ALMAQ
Секретный агент13:00Zal №6BİLET ALMAQ
Stalinin Başı13:10Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)13:15Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Nazlı13:40Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti14:15Zal №5BİLET ALMAQ
Hozu14:30Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка15:00PlatinumBİLET ALMAQ
Рок Дог15:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
SuperAlibi15:10Zal №6BİLET ALMAQ
İstanbul Kırmızısı15:20Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)16:00Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Hozu16:10Zal 4BİLET ALMAQ
Секретный агент16:30Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 816:55PlatinumBİLET ALMAQ
Рок Дог17:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Nazlı17:10Zal №6BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:35Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Hozu17:50Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка18:40Zal №5BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)18:45Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Tatlım Tatlım18:50Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог19:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Hozu19:30Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка19:40PlatinumBİLET ALMAQ
Секретный агент19:50Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti20:35Zal №5BİLET ALMAQ
SuperAlibi21:00Zal №6BİLET ALMAQ
Рок Дог21:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Hozu21:10Zal 4BİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)21:30Dolby AtmosBİLET ALMAQ
Секретный агент21:35PlatinumBİLET ALMAQ
Stalinin Başı22:00Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Секретный агент22:50Zal 4BİLET ALMAQ
Kolonya Cumhuriyeti22:50Zal №5BİLET ALMAQ
Nazlı23:00Zal №6BİLET ALMAQ
SuperAlibi23:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ
Форсаж 823:45PlatinumBİLET ALMAQ
Nazlı23:55Amapola ZalıBİLET ALMAQ
Форсаж 8 (Dolby Atmos)00:15Dolby AtmosBİLET ALMAQ
SuperAlibi00:40Zal №6BİLET ALMAQ
Секретный агент01:00Zal 4BİLET ALMAQ
Перестрелка01:05Zal №5BİLET ALMAQ
Stalinin Başı01:05Irshad ElectronicsBİLET ALMAQ


04.05.2017

Стражи Галактики 211:00Zal 4BİLET ALMAQ
Стражи Галактики 213:45Zal 4BİLET ALMAQ
Стражи Галактики 216:30Zal 4BİLET ALMAQ
Стражи Галактики 219:15Zal 4BİLET ALMAQ
Стражи Галактики 222:00Zal 4BİLET ALMAQ
Стражи Галактики 200:45Zal 4BİLET ALMAQ