Follow us
   

BİLET ALMAQ (KHAMSA PARK)

Film:
Tarix:
Seans:
Bilet sayı:
119 Tel.: 050 281 81 08

28.02.2017

Bayram Axşamı14:30Zal 1BİLET ALMAQ
Şər yuvası: Son fəsil14:40Zal 2BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu15:15Zal 4BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu15:15VIPBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd15:25Zal 3BİLET ALMAQ
Pazmaniya Şeytanı (Qan Bahasına)16:45Zal 1BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:05Zal 2BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu17:30Zal 4BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu17:30VIPBİLET ALMAQ
Avtoban18:00Zal 3BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı19:10Zal 1BİLET ALMAQ
Şər yuvası: Son fəsil19:20Zal 2BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu19:45Zal 4BİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd19:45VIPBİLET ALMAQ
Sağlamlıq dərmanı20:00Zal 3BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı21:25Zal 1BİLET ALMAQ
Sağlamlıq dərmanı21:45Zal 2BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu22:00Zal 4BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı22:20VIPBİLET ALMAQ
Niyə o?22:55Zal 3BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı23:40Zal 1BİLET ALMAQ


01.03.2017

Bayram Axşamı10:00Zal 1BİLET ALMAQ
Niyə o?10:05Zal 2BİLET ALMAQ
Şər yuvası: Son fəsil (Az Sub)10:35VIPBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu10:45Zal 4BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı10:50Zal 3BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı12:15Zal 1BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu12:25Zal 2BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu (Az Sub)13:00VIPBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu13:00Zal 4BİLET ALMAQ
Niyə o?13:05Zal 3BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı14:30Zal 1BİLET ALMAQ
Şər yuvası: Son fəsil14:40Zal 2BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu15:15VIPBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu15:15Zal 4BİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd15:25Zal 3BİLET ALMAQ
Pazmaniya Şeytanı (Qan Bahasına)16:45Zal 1BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:05Zal 2BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu17:30VIPBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu17:30Zal 4BİLET ALMAQ
Avtoban18:00Zal 3BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı19:10Zal 1BİLET ALMAQ
Şər yuvası: Son fəsil19:20Zal 2BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu19:45Zal 4BİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd19:45VIPBİLET ALMAQ
Sağlamlıq dərmanı20:00Zal 3BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı21:25Zal 1BİLET ALMAQ
Sağlamlıq dərmanı21:45Zal 2BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu22:00Zal 4BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı22:20VIPBİLET ALMAQ
Niyə o?22:55Zal 3BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı23:40Zal 1BİLET ALMAQ


02.03.2017

Stalinin Başı10:20Zal 2BİLET ALMAQ
Stalinin Başı12:15Zal 2BİLET ALMAQ
Stalinin Başı14:10Zal 2BİLET ALMAQ
Stalinin Başı16:05Zal 2BİLET ALMAQ
Stalinin Başı18:00Zal 2BİLET ALMAQ
Stalinin Başı19:55Zal 2BİLET ALMAQ
Stalinin Başı21:50Zal 2BİLET ALMAQ