Follow us
   

BİLET ALMAQ (28 MALL)

Film:
Tarix:
Seans:
Bilet sayı:
119 012 499 89 88

23.07.2016

Startrek: Sonsuzluq19:15Bir kartBİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...19:40Zal 5BİLET ALMAQ
Bərabərlər20:25Zal 3BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı20:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq21:20PlatinumBİLET ALMAQ
Bir yarım casus21:25Zal 5BİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq21:35Bir kartBİLET ALMAQ
Səndən öncə mən22:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq22:40Zal 3BİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...23:35Zal 5BİLET ALMAQ
Bir yarım casus23:40PlatinumBİLET ALMAQ
Lights Out (Az Sub)23:55Bir kartBİLET ALMAQ


24.07.2016

Ice Age: Collision Course (Az Sub)10:15Bir kartBİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...10:25Zal 5BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı10:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq11:05Zal 3BİLET ALMAQ
Dayazlıq11:10PlatinumBİLET ALMAQ
Dahi12:10Zal 5BİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq12:15Bir kartBİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı12:30BolkartBİLET ALMAQ
Dayazlıq12:55PlatinumBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq13:25Zal 3BİLET ALMAQ
Dayazlıq14:10Zal 5BİLET ALMAQ
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma14:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq14:35Bir kartBİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı14:40PlatinumBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq15:45Zal 3BİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...15:55Zal 5BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı16:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq16:40PlatinumBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq16:55Bir kartBİLET ALMAQ
Bərabərlər17:40Zal 5BİLET ALMAQ
Star Trek Beyond (Az Sub)18:05Zal 3BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı18:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq19:00PlatinumBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq19:15Bir kartBİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...19:40Zal 5BİLET ALMAQ
Bərabərlər20:25Zal 3BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı20:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq21:20PlatinumBİLET ALMAQ
Bir yarım casus21:25Zal 5BİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq21:35Bir kartBİLET ALMAQ
Səndən öncə mən22:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq22:40Zal 3BİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...23:35Zal 5BİLET ALMAQ
Bir yarım casus23:40PlatinumBİLET ALMAQ
Lights Out (Az Sub)23:55Bir kartBİLET ALMAQ


25.07.2016

Ice Age: Collision Course (Az Sub)10:15Bir kartBİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...10:25Zal 5BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı10:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq11:05Zal 3BİLET ALMAQ
Dayazlıq11:10PlatinumBİLET ALMAQ
Dahi12:10Zal 5BİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq12:15Bir kartBİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı12:30BolkartBİLET ALMAQ
Dayazlıq12:55PlatinumBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq13:25Zal 3BİLET ALMAQ
Dayazlıq14:10Zal 5BİLET ALMAQ
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma14:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq14:35Bir kartBİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı14:40PlatinumBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq15:45Zal 3BİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...15:55Zal 5BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı16:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq16:40PlatinumBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq16:55Bir kartBİLET ALMAQ
Bərabərlər17:40Zal 5BİLET ALMAQ
Star Trek Beyond (Az Sub)18:05Zal 3BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı18:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq19:00PlatinumBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq19:15Bir kartBİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...19:40Zal 5BİLET ALMAQ
Bərabərlər20:25Zal 3BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı20:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq21:20PlatinumBİLET ALMAQ
Bir yarım casus21:25Zal 5BİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq21:35Bir kartBİLET ALMAQ
Səndən öncə mən22:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq22:40Zal 3BİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...23:35Zal 5BİLET ALMAQ
Bir yarım casus23:40PlatinumBİLET ALMAQ
Lights Out (Az Sub)23:55Bir kartBİLET ALMAQ


26.07.2016

Ice Age: Collision Course (Az Sub)10:15Bir kartBİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...10:25Zal 5BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı10:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq11:05Zal 3BİLET ALMAQ
Dayazlıq11:10PlatinumBİLET ALMAQ
Dahi12:10Zal 5BİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq12:15Bir kartBİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı12:30BolkartBİLET ALMAQ
Dayazlıq12:55PlatinumBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq13:25Zal 3BİLET ALMAQ
Dayazlıq14:10Zal 5BİLET ALMAQ
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma14:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq14:35Bir kartBİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı14:40PlatinumBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq15:45Zal 3BİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...15:55Zal 5BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı16:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq16:40PlatinumBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq16:55Bir kartBİLET ALMAQ
Bərabərlər17:40Zal 5BİLET ALMAQ
Star Trek Beyond (Az Sub)18:05Zal 3BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı18:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq19:00PlatinumBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq19:15Bir kartBİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...19:40Zal 5BİLET ALMAQ
Bərabərlər20:25Zal 3BİLET ALMAQ
Buz Dövrü: Toqquşma Qaçılmazdı20:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq21:20PlatinumBİLET ALMAQ
Bir yarım casus21:25Zal 5BİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq21:35Bir kartBİLET ALMAQ
Səndən öncə mən22:30BolkartBİLET ALMAQ
Startrek: Sonsuzluq22:40Zal 3BİLET ALMAQ
İşıqlar sönür...23:35Zal 5BİLET ALMAQ
Bir yarım casus23:40PlatinumBİLET ALMAQ
Lights Out (Az Sub)23:55Bir kartBİLET ALMAQ