Follow us
   

BİLET ALMAQ (28 MALL)

Film:
Tarix:
Seans:
Bilet sayı:
119 012 499 89 88

23.10.2016

Cek Riçer 210:15Zal 3BİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə10:25BolkartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün10:35Zal 1BİLET ALMAQ
Selfinaz10:50Bir kartBİLET ALMAQ
Əli və Nino11:15NarBİLET ALMAQ
Cek Riçer 212:20Bir kartBİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə12:30BolkartBİLET ALMAQ
Miss Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi12:35Zal 3BİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün12:40Zal 1BİLET ALMAQ
İnferno12:55PlatinumBİLET ALMAQ
Əli və Nino13:15NarBİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə14:35BolkartBİLET ALMAQ
Cek Riçer 214:40Bir kartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün14:45Zal 1BİLET ALMAQ
Selfinaz15:05Zal 3BİLET ALMAQ
Əli və Nino15:15NarBİLET ALMAQ
İnferno15:20PlatinumBİLET ALMAQ
İnferno16:35Zal 3BİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə16:40BolkartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün16:50Zal 1BİLET ALMAQ
Cek Riçer 217:00Bir kartBİLET ALMAQ
Əli və Nino17:15NarBİLET ALMAQ
Əli və Nino17:45PlatinumBİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə18:45BolkartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün18:55Zal 1BİLET ALMAQ
Miss Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi19:00Zal 3BİLET ALMAQ
Əli və Nino19:15NarBİLET ALMAQ
Cek Riçer 219:20Bir kartBİLET ALMAQ
Cek Riçer 219:45PlatinumBİLET ALMAQ
Selfinaz20:50BolkartBİLET ALMAQ
İnferno21:00Zal 1BİLET ALMAQ
Əli və Nino21:15NarBİLET ALMAQ
Miss Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi21:30Zal 3BİLET ALMAQ
Cek Riçer 221:40Bir kartBİLET ALMAQ
Cek Riçer 222:05PlatinumBİLET ALMAQ
Selfinaz22:20BolkartBİLET ALMAQ
Əli və Nino23:15NarBİLET ALMAQ
İnferno23:25Zal 1BİLET ALMAQ
Cek Riçer 223:50BolkartBİLET ALMAQ
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Az Sub)00:00Bir kartBİLET ALMAQ


24.10.2016

Cek Riçer 210:15Zal 3BİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə10:25BolkartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün10:35Zal 1BİLET ALMAQ
Selfinaz10:50Bir kartBİLET ALMAQ
Əli və Nino11:15NarBİLET ALMAQ
Cek Riçer 212:20Bir kartBİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə12:30BolkartBİLET ALMAQ
Miss Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi12:35Zal 3BİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün12:40Zal 1BİLET ALMAQ
İnferno12:55PlatinumBİLET ALMAQ
Əli və Nino13:15NarBİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə14:35BolkartBİLET ALMAQ
Cek Riçer 214:40Bir kartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün14:45Zal 1BİLET ALMAQ
Selfinaz15:05Zal 3BİLET ALMAQ
Əli və Nino15:15NarBİLET ALMAQ
İnferno15:20PlatinumBİLET ALMAQ
İnferno16:35Zal 3BİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə16:40BolkartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün16:50Zal 1BİLET ALMAQ
Cek Riçer 217:00Bir kartBİLET ALMAQ
Əli və Nino17:15NarBİLET ALMAQ
Əli və Nino17:45PlatinumBİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə18:45BolkartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün18:55Zal 1BİLET ALMAQ
Miss Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi19:00Zal 3BİLET ALMAQ
Əli və Nino19:15NarBİLET ALMAQ
Cek Riçer 219:20Bir kartBİLET ALMAQ
Cek Riçer 219:45PlatinumBİLET ALMAQ
Selfinaz20:50BolkartBİLET ALMAQ
İnferno21:00Zal 1BİLET ALMAQ
Əli və Nino21:15NarBİLET ALMAQ
Miss Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi21:30Zal 3BİLET ALMAQ
Cek Riçer 221:40Bir kartBİLET ALMAQ
Cek Riçer 222:05PlatinumBİLET ALMAQ
Selfinaz22:20BolkartBİLET ALMAQ
Əli və Nino23:15NarBİLET ALMAQ
İnferno23:25Zal 1BİLET ALMAQ
Cek Riçer 223:50BolkartBİLET ALMAQ
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Az Sub)00:00Bir kartBİLET ALMAQ


25.10.2016

Cek Riçer 210:15Zal 3BİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə10:25BolkartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün10:35Zal 1BİLET ALMAQ
Selfinaz10:50Bir kartBİLET ALMAQ
Əli və Nino11:15NarBİLET ALMAQ
Cek Riçer 212:20Bir kartBİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə12:30BolkartBİLET ALMAQ
Miss Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi12:35Zal 3BİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün12:40Zal 1BİLET ALMAQ
İnferno12:55PlatinumBİLET ALMAQ
Əli və Nino13:15NarBİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə14:35BolkartBİLET ALMAQ
Cek Riçer 214:40Bir kartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün14:45Zal 1BİLET ALMAQ
Selfinaz15:05Zal 3BİLET ALMAQ
Əli və Nino15:15NarBİLET ALMAQ
İnferno15:20PlatinumBİLET ALMAQ
İnferno16:35Zal 3BİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə16:40BolkartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün16:50Zal 1BİLET ALMAQ
Cek Riçer 217:00Bir kartBİLET ALMAQ
Əli və Nino17:15NarBİLET ALMAQ
Əli və Nino17:45PlatinumBİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə18:45BolkartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün18:55Zal 1BİLET ALMAQ
Miss Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi19:00Zal 3BİLET ALMAQ
Əli və Nino19:15NarBİLET ALMAQ
Cek Riçer 219:20Bir kartBİLET ALMAQ
Cek Riçer 219:45PlatinumBİLET ALMAQ
Selfinaz20:50BolkartBİLET ALMAQ
İnferno21:00Zal 1BİLET ALMAQ
Əli və Nino21:15NarBİLET ALMAQ
Miss Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi21:30Zal 3BİLET ALMAQ
Cek Riçer 221:40Bir kartBİLET ALMAQ
Cek Riçer 222:05PlatinumBİLET ALMAQ
Selfinaz22:20BolkartBİLET ALMAQ
Əli və Nino23:15NarBİLET ALMAQ
İnferno23:25Zal 1BİLET ALMAQ
Cek Riçer 223:50BolkartBİLET ALMAQ
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Az Sub)00:00Bir kartBİLET ALMAQ


26.10.2016

Cek Riçer 210:15Zal 3BİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə10:25BolkartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün10:35Zal 1BİLET ALMAQ
Selfinaz10:50Bir kartBİLET ALMAQ
Əli və Nino11:15NarBİLET ALMAQ
Cek Riçer 212:20Bir kartBİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə12:30BolkartBİLET ALMAQ
Miss Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi12:35Zal 3BİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün12:40Zal 1BİLET ALMAQ
İnferno12:55PlatinumBİLET ALMAQ
Əli və Nino13:15NarBİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə14:35BolkartBİLET ALMAQ
Cek Riçer 214:40Bir kartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün14:45Zal 1BİLET ALMAQ
Selfinaz15:05Zal 3BİLET ALMAQ
Əli və Nino15:15NarBİLET ALMAQ
İnferno15:20PlatinumBİLET ALMAQ
İnferno16:35Zal 3BİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə16:40BolkartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün16:50Zal 1BİLET ALMAQ
Cek Riçer 217:00Bir kartBİLET ALMAQ
Əli və Nino17:15NarBİLET ALMAQ
Əli və Nino17:45PlatinumBİLET ALMAQ
Kubo. Samuray haqqında əfsanə18:45BolkartBİLET ALMAQ
Seni Seven Ölsün18:55Zal 1BİLET ALMAQ
Miss Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi19:00Zal 3BİLET ALMAQ
Əli və Nino19:15NarBİLET ALMAQ
Cek Riçer 219:20Bir kartBİLET ALMAQ
Cek Riçer 219:45PlatinumBİLET ALMAQ
Selfinaz20:50BolkartBİLET ALMAQ
İnferno21:00Zal 1BİLET ALMAQ
Əli və Nino21:15NarBİLET ALMAQ
Miss Pereqrinin qəribə uşaqlar üçün evi21:30Zal 3BİLET ALMAQ
Cek Riçer 221:40Bir kartBİLET ALMAQ
Cek Riçer 222:05PlatinumBİLET ALMAQ
Selfinaz22:20BolkartBİLET ALMAQ
Əli və Nino23:15NarBİLET ALMAQ
İnferno23:25Zal 1BİLET ALMAQ
Cek Riçer 223:50BolkartBİLET ALMAQ
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (Az Sub)00:00Bir kartBİLET ALMAQ