Follow us
   

BİLET ALMAQ (28 MALL)

Film:
Tarix:
Seans:
Bilet sayı:
119 Tel.: 012 499 89 88

28.02.2017

Şöhrət yolu14:40PlatinumBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı14:45NarBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu14:55Bir kartBİLET ALMAQ
Sağlamlıq dərmanı15:00AlcatelBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı15:15Zal 1BİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd15:40BolkartBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu16:55PlatinumBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:00NarBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu17:10Bir kartBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:30Zal 1BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:55AlcatelBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd18:20BolkartBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu19:10PlatinumBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı19:15NarBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu19:25Bir kartBİLET ALMAQ
Niyə o?19:45Zal 1BİLET ALMAQ
Pazmaniya Şeytanı (Qan Bahasına)20:10AlcatelBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı21:00BolkartBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd21:25PlatinumBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı21:30NarBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu21:40Bir kartBİLET ALMAQ
Niyə o?22:05Zal 1BİLET ALMAQ
Avtoban22:40AlcatelBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd23:15BolkartBİLET ALMAQ
Şər yuvası: Son fəsil23:45NarBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı23:55Bir kartBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd00:05PlatinumBİLET ALMAQ
Niyə o?00:25Zal 1BİLET ALMAQ
Şər yuvası: Son fəsil00:40AlcatelBİLET ALMAQ


01.03.2017

Şər yuvası: Son fəsil (Az Sub)10:00PlatinumBİLET ALMAQ
Şər yuvası: Son fəsil10:10AlcatelBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı10:15NarBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu10:25Bir kartBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı10:45Zal 1BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu11:10BolkartBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu (Az Sub)12:25PlatinumBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı12:30NarBİLET ALMAQ
Şər yuvası: Son fəsil12:35AlcatelBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu12:40Bir kartBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı13:00Zal 1BİLET ALMAQ
Şöhrət yolu13:25BolkartBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu14:40PlatinumBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı14:45NarBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu14:55Bir kartBİLET ALMAQ
Şər yuvası: Son fəsil15:00AlcatelBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı15:15Zal 1BİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd15:40BolkartBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu16:55PlatinumBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:00NarBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu17:10Bir kartBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:25AlcatelBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı17:30Zal 1BİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd18:20BolkartBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu19:10PlatinumBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı19:15NarBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu19:25Bir kartBİLET ALMAQ
Pazmaniya Şeytanı (Qan Bahasına)19:40AlcatelBİLET ALMAQ
Niyə o?19:45Zal 1BİLET ALMAQ
Bayram Axşamı21:00BolkartBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd21:25PlatinumBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı21:30NarBİLET ALMAQ
Şöhrət yolu21:40Bir kartBİLET ALMAQ
Niyə o?22:05Zal 1BİLET ALMAQ
Avtoban22:10AlcatelBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd23:15BolkartBİLET ALMAQ
Şər yuvası: Son fəsil23:45NarBİLET ALMAQ
Bayram Axşamı23:55Bir kartBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd00:05PlatinumBİLET ALMAQ
Sağlamlıq dərmanı00:10AlcatelBİLET ALMAQ
Niyə o?00:25Zal 1BİLET ALMAQ


02.03.2017

Stalinin Başı10:20NarBİLET ALMAQ
Stalinin Başı12:15NarBİLET ALMAQ
Stalinin Başı14:10NarBİLET ALMAQ
Stalinin Başı16:05NarBİLET ALMAQ
Stalinin Başı18:00NarBİLET ALMAQ
Stalinin Başı19:55NarBİLET ALMAQ
Stalinin Başı21:50NarBİLET ALMAQ
Stalinin Başı23:45NarBİLET ALMAQ