Follow us
   

BİLET ALMAQ (28 MALL)

Film:
Tarix:
Seans:
Bilet sayı:
119 Tel.: 012 499 89 88

22.01.2017

Naxox10:05NarBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu10:15Bir kartBİLET ALMAQ
Gecənin qanunları10:45AlcatelBİLET ALMAQ
Assassin's Creed (Az Sub)10:50PlatinumBİLET ALMAQ
Qar kralıçası 3: Alov və buz10:55Zal 1BİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu11:00BolkartBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz12:05NarBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu12:30Bir kartBİLET ALMAQ
Qar kralıçası 3: Alov və buz12:55Zal 1BİLET ALMAQ
Gecənin qanunları (Az Sub)13:10PlatinumBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə13:15AlcatelBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu13:20BolkartBİLET ALMAQ
Naxox13:45NarBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu14:45Bir kartBİLET ALMAQ
Görümce14:55Zal 1BİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu15:35BolkartBİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu15:40PlatinumBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz15:45NarBİLET ALMAQ
Gizlənpaç15:50AlcatelBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu17:00Bir kartBİLET ALMAQ
Qar kralıçası 3: Alov və buz17:10Zal 1BİLET ALMAQ
Naxox17:25NarBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə17:50AlcatelBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz17:55BolkartBİLET ALMAQ
Gecənin qanunları18:00PlatinumBİLET ALMAQ
Görümce19:10Zal 1BİLET ALMAQ
Olanlar Oldu19:15Bir kartBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz19:25NarBİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu19:35BolkartBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə20:25AlcatelBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu20:30PlatinumBİLET ALMAQ
Naxox21:05NarBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə21:25Zal 1BİLET ALMAQ
Olanlar Oldu21:30Bir kartBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz21:55BolkartBİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu22:45PlatinumBİLET ALMAQ
Gecənin qanunları23:00AlcatelBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz23:05NarBİLET ALMAQ
Naxox23:35BolkartBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu23:45Bir kartBİLET ALMAQ
Görümce00:00Zal 1BİLET ALMAQ


23.01.2017

Naxox10:05NarBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu10:15Bir kartBİLET ALMAQ
Gecənin qanunları10:45AlcatelBİLET ALMAQ
Assassin's Creed (Az Sub)10:50PlatinumBİLET ALMAQ
Qar kralıçası 3: Alov və buz10:55Zal 1BİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu11:00BolkartBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz12:05NarBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu12:30Bir kartBİLET ALMAQ
Qar kralıçası 3: Alov və buz12:55Zal 1BİLET ALMAQ
Gecənin qanunları (Az Sub)13:10PlatinumBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə13:15AlcatelBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu13:20BolkartBİLET ALMAQ
Naxox13:45NarBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu14:45Bir kartBİLET ALMAQ
Görümce14:55Zal 1BİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu15:35BolkartBİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu15:40PlatinumBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz15:45NarBİLET ALMAQ
Gizlənpaç15:50AlcatelBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu17:00Bir kartBİLET ALMAQ
Qar kralıçası 3: Alov və buz17:10Zal 1BİLET ALMAQ
Naxox17:25NarBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə17:50AlcatelBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz17:55BolkartBİLET ALMAQ
Gecənin qanunları18:00PlatinumBİLET ALMAQ
Görümce19:10Zal 1BİLET ALMAQ
Olanlar Oldu19:15Bir kartBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz19:25NarBİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu19:35BolkartBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə20:25AlcatelBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu20:30PlatinumBİLET ALMAQ
Naxox21:05NarBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə21:25Zal 1BİLET ALMAQ
Olanlar Oldu21:30Bir kartBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz21:55BolkartBİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu22:45PlatinumBİLET ALMAQ
Gecənin qanunları23:00AlcatelBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz23:05NarBİLET ALMAQ
Naxox23:35BolkartBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu23:45Bir kartBİLET ALMAQ
Görümce00:00Zal 1BİLET ALMAQ


24.01.2017

Naxox10:05NarBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu10:15Bir kartBİLET ALMAQ
Gecənin qanunları10:45AlcatelBİLET ALMAQ
Assassin's Creed (Az Sub)10:50PlatinumBİLET ALMAQ
Qar kralıçası 3: Alov və buz10:55Zal 1BİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu11:00BolkartBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz12:05NarBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu12:30Bir kartBİLET ALMAQ
Qar kralıçası 3: Alov və buz12:55Zal 1BİLET ALMAQ
Gecənin qanunları (Az Sub)13:10PlatinumBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə13:15AlcatelBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu13:20BolkartBİLET ALMAQ
Naxox13:45NarBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu14:45Bir kartBİLET ALMAQ
Görümce14:55Zal 1BİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu15:35BolkartBİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu15:40PlatinumBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz15:45NarBİLET ALMAQ
Gizlənpaç15:50AlcatelBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu17:00Bir kartBİLET ALMAQ
Qar kralıçası 3: Alov və buz17:10Zal 1BİLET ALMAQ
Naxox17:25NarBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə17:50AlcatelBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz17:55BolkartBİLET ALMAQ
Gecənin qanunları18:00PlatinumBİLET ALMAQ
Görümce19:10Zal 1BİLET ALMAQ
Olanlar Oldu19:15Bir kartBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz19:25NarBİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu19:35BolkartBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə20:25AlcatelBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu20:30PlatinumBİLET ALMAQ
Naxox21:05NarBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə21:25Zal 1BİLET ALMAQ
Olanlar Oldu21:30Bir kartBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz21:55BolkartBİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu22:45PlatinumBİLET ALMAQ
Gecənin qanunları23:00AlcatelBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz23:05NarBİLET ALMAQ
Naxox23:35BolkartBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu23:45Bir kartBİLET ALMAQ
Görümce00:00Zal 1BİLET ALMAQ


25.01.2017

Naxox10:05NarBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu10:15Bir kartBİLET ALMAQ
Gecənin qanunları10:45AlcatelBİLET ALMAQ
Assassin's Creed (Az Sub)10:50PlatinumBİLET ALMAQ
Qar kralıçası 3: Alov və buz10:55Zal 1BİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu11:00BolkartBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz12:05NarBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu12:30Bir kartBİLET ALMAQ
Qar kralıçası 3: Alov və buz12:55Zal 1BİLET ALMAQ
Gecənin qanunları (Az Sub)13:10PlatinumBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə13:15AlcatelBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu13:20BolkartBİLET ALMAQ
Naxox13:45NarBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu14:45Bir kartBİLET ALMAQ
Görümce14:55Zal 1BİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu15:35BolkartBİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu15:40PlatinumBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz15:45NarBİLET ALMAQ
Gizlənpaç15:50AlcatelBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu17:00Bir kartBİLET ALMAQ
Qar kralıçası 3: Alov və buz17:10Zal 1BİLET ALMAQ
Naxox17:25NarBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə17:50AlcatelBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz17:55BolkartBİLET ALMAQ
Gecənin qanunları18:00PlatinumBİLET ALMAQ
Görümce19:10Zal 1BİLET ALMAQ
Olanlar Oldu19:15Bir kartBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz19:25NarBİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu19:35BolkartBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə20:25AlcatelBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu20:30PlatinumBİLET ALMAQ
Naxox21:05NarBİLET ALMAQ
Səma yolu ilə21:25Zal 1BİLET ALMAQ
Olanlar Oldu21:30Bir kartBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz21:55BolkartBİLET ALMAQ
Haşhaşilərin kredosu22:45PlatinumBİLET ALMAQ
Gecənin qanunları23:00AlcatelBİLET ALMAQ
3 badam 1 qoz23:05NarBİLET ALMAQ
Naxox23:35BolkartBİLET ALMAQ
Olanlar Oldu23:45Bir kartBİLET ALMAQ
Görümce00:00Zal 1BİLET ALMAQ


09.02.2017

Əlli çalar daha tünd10:20NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd13:00NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd15:40NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd18:20NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd21:00NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd23:40NarBİLET ALMAQ


10.02.2017

Əlli çalar daha tünd10:20NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd13:00NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd15:40NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd18:20NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd21:00NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd23:40NarBİLET ALMAQ


11.02.2017

Əlli çalar daha tünd10:20NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd13:00NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd15:40NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd18:20NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd21:00NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd23:40NarBİLET ALMAQ


12.02.2017

Əlli çalar daha tünd10:20NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd13:00NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd15:40NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd18:20NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd21:00NarBİLET ALMAQ
Əlli çalar daha tünd23:40NarBİLET ALMAQ